ساخت و ساز خانه

  • ساخت و ساز خانه

ویژگی های خارق العاده ۲

  • ساخت و ساز خانه

ویژگی های خارق العاده

logo-1

گروه صنعتی رهسانیر تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار دقیق در زمینه خاک، بتن، قیر، آسفالت و فروشنده تجهیزات درون چاهی و دستگاه های حفاری کار خود را آغاز کرده است.